payamnovin2019@gmail.com 10679 555 021

 

image
 
 
 

دوره بزرگسالان

دوره بزرگسالان آخرین دوره یادگیری زبان میباشد و پس از این دوره زبان آموز میتواند برای شرکت در آزمون هایی مانند IELTS آماده شود. کتاب های مدنظر در این دوره کتاب Four Corners 3&4  و در ادامه این کتاب ها ،کتاب  passages 1&2  میباشد.در کنار این کتاب ها Thoughts & Notions, Cause & effect و  Concepts & Comments هم برای زبان آموزان در نظر گرفته شده است.

 

مشاهده تمامی دوره های بزرگسالان