payamnovin2019@gmail.com 10679 555 021

 

image
 
 
 

دوره نوجوانان

مجموعه کتاب Teen 2 Teen یکی از بروز ترین و کامل ترین سیستم یادگیری زبان برای نوجوانان میباشد.از طرفی کتاب های Facts & Figures و Thoughts & Notions برای تقویت بیشتر چهار مهارت انگلیسی ارائه میشود. همچنین زمان بندی مناسب برای تدریس کتاب ها در زمان سال تحصیلی به گونه ای میباشد که زبان آموزان دچار مشکل نشوند.

 

مشاهده تمامی دوره های نوجوانان